Revoke’s Algemene voorwaarden voor consumenten

 

V0.6 Laatst bijgewerkt: 4 juni 2020

 

1       Over Revoke

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen uw relatie met de Revoke-service (de “Dienst”) die wordt beheerd door Revoke Limited (“Revoke”, “ons”, “wij”, “we” of “onze”). Revoke is een handelsnaam van Revoke Ltd. (“Revoke”), een bedrijf geregistreerd bij de Jersey Financial Services Commission, Registratienummer 124314.

Deze Voorwaarden vertellen u wie we zijn, hoe we namens u handelen en hoe er een contractuele relatie tussen u en Revoke tot stand komt. Meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens veilig bewaren en waarom u ons hierin kan vertrouwen vindt u in ons privacy- en veiligheidsbeleid. Tenzij anders vermeld, hebben de termen die in deze Voorwaarden worden gebruikt dezelfde betekenis als in ons Privacybeleid.

Door gebruik te maken van de Dienst, bevestigt u dat:

 • U minstens 16 jaar oud bent
 • U deze voorwaarden accepteert
 • U weet dat de Dienst onder licentie valt, en niet verkocht is aan u. Het gebruik van de Dienst kan enkel onder deze Voorwaarden
 • U de Dienst alleen zal gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving
 • Uw accountgegevens alleen juiste informatie bevat, alleen informatie over uzelf en dat u niemand anders dan uzelf vertegenwoordigd
 • U uw accountgegevens en contactgegevens actueel zal houden
 • U uw wachtwoord veilig en vertrouwelijk houdt
 • U Revoke alleen zal gebruiken om contact op te nemen met bedrijven waarvan u denkt dat zij uw persoonlijke gegevens hebben als gevolg van enige vorm van relatie die u met hen heeft gehad
 • U geen buitensporige verzoeken zal sturen naar enige organisatie
 • Er geen enkel partnerschap, joint venture, dienstverband of franchise-relatie met Revoke is bedoeld of gecreëerd door deze Voorwaarden

Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden kan en mag u de Dienst niet gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden naar eigen goeddunken en eenzijdig te wijzigen door een aangepaste versie van deze voorwaarden uit te brengen. U kunt de laatste versie van deze Voorwaarden altijd bekijken in het hoofdmenu van de Dienst of op onze website. Alle gewijzigde Voorwaarden worden automatisch van kracht vanaf de datum van plaatsing, tenzij anders vermeld. Als u de Dienst blijft gebruiken, betekent dit dat u de gewijzigde Voorwaarden accepteert.

2       Hoe Revoke werkt

Revoke maakt het u gemakkelijk om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen. Revoke communiceert namens u met organisaties zodat uw wensen efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Ook voeren wij een dark web search uit naar uw persoonlijke gegevens die mogelijk zijn gehackt of op andere wijze zijn blootgesteld.

De informatie die beschikbaar is op de Dienst wordt alleen ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden geïnterpreteerd als of gebruikt voor juridisch advies, al dan niet met betrekking tot uw rechten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Voor juridisch advies kunt u terecht bij een gekwalificeerde rechtsbeoefenaar.

Voor een efficiënte uitvoering van uw verzoeken en om namens u te handelen, is het noodzakelijk dat Revoke u identificeert met behulp van een door de overheid uitgegeven foto-ID-document (paspoort, rijbewijs of nationale ID). Deze informatie wordt gecodeerd op een manier die alleen de aangewezen ontvanger van de informatie in staat stelt om deze te bekijken. Ons beveiligingsbeleid omvat verdere details over onze aanpak van de versleuteling (we gebruiken de meest geavanceerde niveaus van elliptische curvecodering, veiliger dan de typische veilige online diensten zoals bankieren, en gelijkwaardig aan versleuteling van militaire graad).

Nadat we u hebben geïdentificeerd, kunnen we namens u communiceren met organisaties om ervoor te zorgen dat uw rechten worden gerespecteerd en verzoeken met betrekking tot uw gegevens worden uitgevoerd. Wij zullen regelmatig met u communiceren om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw verzoeken.

Verzoeken om toegang tot persoonlijke gegevens

Op uw vraag kunnen wij namens u een verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens indienen. U kunt tot 10 verzoeken per week verzenden bij een Essential-abonnement, 25 verzoeken per week bij een Plus-abonnement en 50 verzoeken per week bij een Premium-abonnement. Deze limieten worden elke maandag opnieuw ingesteld.

Wij kunnen niet garanderen of en hoe een organisatie op uw verzoek zal reageren. Wij zullen echter wel proberen om met een organisatie te overleggen over een eventueel openstaand verzoek en u kunt ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u niet tevreden bent met hun antwoord.

Alle persoonlijke gegevens die bij organisaties worden opgevraagd, worden zodanig gecodeerd dat alleen u er toegang toe heeft. Revoke heeft geen toegang tot deze gegevens; de ontcijferingssleutel wordt op uw telefoon opgeslagen.

Dark Web-zoekopdracht

Wij voeren een dark web search uit om te controleren of uw persoonlijke gegevens het voorwerp zijn geweest van een inbreuk, gehackt, gestolen of onbedoeld openbaar gemaakt. We vatten de resultaten van de zoekopdracht voor u samen en zodra we uw e-mailadres en identiteit hebben geverifieerd, delen we met u gegevens waarvan we hebben vastgesteld dat ze gecompromitteerd zijn.

Als uw persoonlijke gegevens zijn gecompromitteerd, kunt u ervoor kiezen om deze op te volgen door ofwel (i) te upgraden naar Revoke Premium om hulp te krijgen van onze partnerorganisatie Cyberscout, die gespecialiseerd is in persoonlijk cybersecurityadvies; of (ii) uw interesse te registreren om een juridische claim in te dienen of een andere procedure te starten, voor zover deze beschikbaar is onder het toepasselijke recht. Op de diensten die Cyberscout aanbiedt zijn de afzonderlijke voorwaarden en het privacybeleid van Cyberscout van toepassing, die hier beschikbaar zijn. In het geval dat u uw belangstelling voor het indienen van een rechtsvordering of het instellen van andere juridische procedures als gevolg van een schending van uw gegevensrechten registreert, zullen wij u informeren over de mogelijkheden die op dat moment beschikbaar zijn op basis van uw omstandigheden.

3       Machtiging

Door deze Voorwaarden te accepteren, geeft u Revoke toestemming om namens u te handelen zoals beschreven in deze Voorwaarden (“Machtiging”). Deze machtiging wordt herhaald in een standaardbrief die aan bedrijven wordt gestuurd wanneer wij namens u communiceren.

Revoke zal alleen namens u handelen om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming en cybersecurity uit te oefenen, en alleen wanneer u hierom verzoekt.

Wanneer u aangeeft dat u uw rechten op het gebied van gegevensbescherming wilt uitoefenen bij een bepaalde organisatie, toezichthouder, rechtbank, autoriteit of andere entiteit, zal Revoke namens u met die entiteit communiceren. Voorbeelden van communicatie zijn (maar zijn niet beperkt tot) het volgende:

 • Het sturen van een machtiging die bevestigt dat Revoke namens u optreedt om uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen
 • Het specificeren van uw marketingcommunicatievoorkeuren
 • Opvragen van gegevens bij organisaties
 • Verzoek aan organisaties om uw gegevens te verwijderen
 • Het opvolgen van elke inbreuk op uw persoonlijke gegevens of op uw rechten inzake gegevensbescherming

Wij zullen nooit namens u vragen om gegevens te verwijderen zonder u de mogelijkheid te geven om te controleren welke gegevens worden verwijderd.

Om het beheer van uw digitale gegevens te vereenvoudigen en om te voorkomen dat we namens u contact opnemen met organisaties waarmee u geen eerdere relatie zou hebben gehad, zal Revoke op basis van de door u beantwoorde vragen standaard voorkeuren voor u instellen. Zo zullen bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven niet contacteerbaar zijn als u geen rijbewijs opgeeft. U kunt op elk moment uw voorkeuren wijzigen en ervoor kiezen om individueel of in bulk (per bedrijfscategorie) contact op te nemen met bedrijven. Nieuwe bedrijven die Revoke aan de database toevoegt, hebben uw toestemming nodig voordat wij namens u contact met hen opnemen.

4       Veiligheid

Revoke is veilig door het design.

Alle Persoonsgegevens worden in rust en tijdens het transport, op de bericht- en transportlaag versleuteld.

Revoke maakt gebruik van geavanceerde Elliptic Curve-encryptiemethoden om ervoor te zorgen dat zelfs wij geen toegang hebben tot Persoonsgegevens die door bedrijven naar u worden verzonden nadat wij namens u een verzoek om toegang hebben ingediend.

Alleen u heeft toegang tot deze gegevens, met behulp van de privé-sleutel die op uw telefoon is opgeslagen.

Persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt voor de doeleinden van effectieve communicatie met bedrijven en het uitoefenen van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming zijn alleen ongecodeerd om te delen met de beoogde ontvanger van uw verzoek. Deze gegevens worden beschermd door een eenmalig wachtwoord dat de ontvanger moet invoeren om te bevestigen dat hij/zij de beoogde ontvanger van uw verzoek is.

U kunt meer lezen over onze aanpak van de beveiliging in Revoke’s Security Policy.

5       Privacy

Revoke hecht veel waarde aan gegevensbescherming en uw rechten; transparantie en privacy staan centraal in het beleid van Revoke.

Meer informatie over het standpunt van Revoke over privacy kunt u vinden in ons Privacybeleid.

6       Betaling

Premiumdiensten worden aangeboden via in-app aankopen en abonnementen via de Apple App Store of Google Play Store waar u de applicatie oorspronkelijk hebt gedownload.

Aankopen en abonnementen zijn niet terugbetaalbaar.

7       Uw gebruik van de service

U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle activiteiten met betrekking tot uw gebruik van de Dienst.

U mag geen informatie van de Dienst raadplegen, verzamelen of gebruiken, al dan niet in eigendom, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, of anders dan zoals beschreven in deze Voorwaarden.

Door deze Voorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat u de broncode van de Dienst niet zult wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, er afgeleide werken van zult maken, decompileren, reverse-engineeren of proberen te extraheren, tenzij dit in overeenstemming is met onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. U zult de Service op geen enkele wijze onbevoegd exploiteren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het overtreden of belasten van de netwerkcapaciteit.

U hebt mogelijk toegang tot andere websites binnen de Dienst. Deze Voorwaarden zijn echter niet van toepassing op uw webactiviteiten buiten de Dienst.

Voor zover voor het gebruik van de Dienst gebruik moet worden gemaakt van voorwaarden van derden, dient u zich aan deze voorwaarden te houden.

U gaat ermee akkoord dat de software van tijd tot tijd updates en/of andere extra functies kan downloaden en installeren om de Dienst te verbeteren.

8       Garanties en Verklaringen

Voor zover wettelijk is toegestaan, wordt de Service geleverd op een “zoals het is”, “zoals beschikbaar” en “met alle fouten” basis, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garanties, verklaringen of goedkeuringen met betrekking tot (i) de Dienst; (ii) de inhoud van of in relatie tot de Dienst, onze gebruikers of derden; en (iii) de veiligheid in verband met de overdracht van informatie via de Dienst.

Wij garanderen niet dat onze Dienst altijd veilig, beschermd en/of foutloos zal zijn, of dat onze Dienst altijd zonder onderbreking of vertraging zal functioneren.

9       Beperking van Aansprakelijkheid

Behalve indien anders wettelijk bepaalt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot, directe, indirecte, economische of incidentele schade of verlies die al dan niet verband houdt met:

 • De Dienst;
 • De inhoud, informatie en/of gegevens die door ons, gebruikers of derden worden verstrekt;
 • Uw gebruik van (of het niet correct gebruiken van) de Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het niet verstrekken van accurate accountinformatie of het niet veilig en vertrouwelijk bewaren van uw wachtwoord en/of andere accountgegevens;
 • Verlies, schade of letsel (direct of indirect) door u of iemand anders, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van eigendom, winstderving, verlies van commerciële waarde, verlies van zakelijke reputatie, het missen van kansen, verlies van gegevens, persoonlijk letsel en/of overlijden;
 • Iedere relatie tussen u en een derde partij, inclusief de relatie met bedrijven waarmee wij namens u contact opnemen in het kader van de uitoefening van uw individuele rechten op het gebied van gegevensbescherming;
 • Elk vertrouwen dat door u wordt gesteld op de volledigheid, nauwkeurigheid of het bestaan van enige reclame, of als gevolg van een relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor wiens reclame op de Dienst verschijnt;
 • Elke actie die wordt ondernomen in verband met een onderzoek door ons of rechtshandhavingsinstanties met betrekking tot het gebruik van de Dienst door u of een andere partij;
 • Elke actie die wordt ondernomen in verband met het auteursrecht of intellectuele eigendom;
 • Elke verstoring, vertraging, fout of nalatigheid in de werking of beëindiging van de Dienst, met inbegrip van elke technologische storing; en/of
 • Eventuele schade aan het mobiele apparaat van u of van een derde partij en/of andere apparatuur of technologie.

10   Schadeloosstelling en Schikkingen

Door in te stemmen met deze Voorwaarden, gaat u ermee akkoord ons schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ons management, aandeelhouders, werknemers, verwante bedrijven, filialen, licentiegevers en leveranciers, van en tegen alle klachten, kosten, lasten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (met inbegrip van juridische kosten) die voortvloeien uit uw acties, uw gebruik (of misbruik) van de Dienst, uw inbreuk op de Voorwaarden, en/of uw schending van toepasselijke wetgeving.

In het geval dat zowel u als Revoke betrokken zijn bij juridische procedures die voortvloeien uit de in de vorige paragraaf genoemde omstandigheden, behouden wij ons het recht voor om onze juridische verdediging naar eigen goeddunken af te handelen en om uw medewerking te vragen op elk moment tijdens de uitvoering van onze verdedigingsstrategie. In ieder geval zult u geen enkele vordering vereffenen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

11   Beëindiging van de overeenkomst

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw gebruik van of toegang tot de Dienst en/of uw account te beëindigen.

U kunt uw account te allen tijde verwijderen via het menu in de Revoke app. Nadat u de verwijdering van uw account hebt geselecteerd en deze gedurende een periode van drie (3) weken inactief blijft, wordt de account permanent verwijderd. Na verwijdering kunnen bepaalde gegevens door ons worden bewaard, zoals beschreven in ons Privacy beleid.

Deze Voorwaarden blijven ook na beëindiging van uw gebruik van of toegang tot de Dienst van kracht, of na het verwijderen van uw account.

12   Geschillenbeslechting

Alle vorderingen en geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en de toegang tot of het gebruik van de Dienst zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Alle claims onder de Voorwaarden moeten op individuele basis worden ingediend; collectieve klachten zijn niet toegestaan.

13   Overige

Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank onwettig, nietig of anderzijds on-afdwingbaar wordt bevonden, komen de partijen overeen dat een dergelijke bepaling als afzonderlijk van deze Voorwaarden wordt beschouwd en dat deze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantast.

U zult deze Voorwaarden niet overdragen, noch rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen, hetzij vrijwillig, hetzij van rechtswege, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Revoke. Elke voorgenomen overdracht of delegatie door u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Revoke wordt als nietig beschouwd.

Wij kunnen al onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen in het geval van een fusie, overname, overdracht, verkoop van de gehele of een deel van de Dienst, andere activa, of van rechtswege.

Deze Voorwaarden, eventuele aanpassingen en alle andere documenten die in deze Voorwaarden worden genoemd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Revoke, en vervangen alle andere eerdere overeenkomsten tussen u en Revoke.

Het nalaten van Revoke om de strikte uitvoering van een bepaling van deze Voorwaarden of de strikte naleving ervan af te dwingen, kan op geen enkele wijze worden opgevat als een verklaring van afstand van een bepaling of een van onze rechten.

14   Aanvullende voorwaarden voor Apple iOS

De aanvullende voorwaarden in dit artikel 14 zijn van toepassing wanneer de Dienst is geïnstalleerd op een iOS Apple apparaat.

Deze Voorwaarden zijn een overeenkomst tussen u en Revoke en niet met Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor deze Dienst en/of de inhoud ervan.

Wij verlenen u een niet-overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken enkel en alleen voor producten/ toestellen van het Apple merk waarvan u eigenaar bent of waarover u wettelijk mag beschikken, en zoals toegestaan door de gebruiksregels in de Servicevoorwaarden van de App Store, met dien verstande dat de Dienst toegankelijk is voor en gebruikt kan worden door andere accounts die met u verbonden zijn via Family Sharing of volumeaankopen.

Apple is op geen enkele wijze verplicht om enige onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de Dienst te leveren.

In het geval dat de Dienst niet voldoet aan enige geldende garantie, kunt u Apple hiervan op de hoogte stellen en zal Apple de aankoopprijs van de Dienst aan u terugbetalen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Dienst.

Apple is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van claims van u of derden met betrekking tot de Dienst of uw bezit en/of gebruik van de Dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) claims dat de Dienst niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten; en (iii) claims die voortvloeien uit de bescherming van consumenten of soortgelijke wetgeving.

Apple is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken, verdedigen, afhandelen en afwikkelen van vorderingen betreffende inbreuken op intellectueel eigendom van derden.

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarop een embargo van de Amerikaanse overheid van toepassing is of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als “terroristisch ondersteunend” land; en (ii) u niet voorkomt op een lijst van verboden partijen van de Amerikaanse overheid.

Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn derden-begunstigden van deze Voorwaarden en wanneer u deze Voorwaarden aanvaardt, heeft Apple het recht (en wordt Apple geacht dit recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden tegen u als derde partij-begunstigde af te dwingen.

15   Contacteer ons

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Voorwaarden, of enig ander aspect van de Dienst, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens:

help@revoke.com

App icon - download from the App Store and Google Play

Download Revoke Vandaag

Bescherm jezelf met Revoke en krijg terug controle over uw persoonlijke gegevens.

Download on the App Store - icon Get it on Google Play - icon
Cyber Essentials certified logo

Cyber Essentials gecertificeerd

We nemen beveiliging ernstig en daarom zijn we gekeurd en gecertifieerd om cyberbeveiliging effectief aan te pakken en het risico van internetbedreigingen te beperken.