Revoke’s privacybeleid

 

V0.8 Laatst bijgewerkt op 1 mei 2020

 

Algemene Verklaring Inzake Gegevensbescherming:

Dit beleid inzake gegevensbescherming beschrijft het engagement van Revoke ten aanzien van zijn klanten, leveranciers en andere personen om zijn bedrijfsactiviteiten uit te voeren op een manier die voldoet aan de nalevingsverplichtingen van de Data Protection (Jersey) 2018 Wet (“DPJL”) en de General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.

Revoke begrijpt en respecteert uw recht op privacy en wij zetten ons in om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens en de verwerking van persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te waarborgen door de juiste technische en organisatorische maatregelen toe te passen die nodig zijn om dit doel te bereiken.

Dit document behandelt het beleid en de procedures voor de verwerking van persoonlijke gegevens op een conforme manier en schetst de rechten van de betrokkenen met betrekking tot die gegevens. In de onderstaande privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken, verwerken en opslaan.

Wanneer u een Account bij ons aanmaakt of gebruik maakt van onze Diensten, gaat u een overeenkomst met ons aan en wordt u verwezen naar dit Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden die deel uitmaken van die overeenkomst. Telkens wanneer u uw Account of onze Diensten gebruikt, of ons van informatie voorziet, wordt de verwerking van uw Persoonsgegevens beheerst door de huidige versie van dit Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Privacybeleid of de Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u zich te onthouden van het aanmaken van een Account of het gebruik van onze Diensten.

Data Controller:

Revoke Limited handelend als Revoke is de verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens en de verwerking van gegevens van haar data protection app activiteiten. Het bedrijf runt de “Revoke” app en bijbehorende diensten. Zij beheert ook de websites www.revoke.com en www.atam.id. Het hoofdkantoor en geregistreerde kantoor van het bedrijf is gevestigd op Floor One, Richmond House, 8 David Place, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 4TD.

Revoke Limited is geregistreerd als gegevensbeheerder bij het kantoor van de informatiecommissaris in Jersey en heeft het nummer 61116.

Referentiedocumenten:

 • Wet op de gegevensbescherming (Jersey) 2018
 • Gegevensbescherming (Registratie en kosten) (Jersey) Regulations 2018
 • EU-verordening inzake algemene gegevensbescherming 2016/679

Speciaal bericht met betrekking tot kinderen:

Onze diensten zijn niet gericht op personen onder de 16 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 16 jaar. Als u zich realiseert dat een kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder de juiste toestemming, neem dan contact met ons op via dpo@revoke.com en we zullen stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen en de account te beëindigen indien nodig.

Privacymededeling:

Toepassingsgebied:

Dit beleid is van toepassing op onze zakelijke activiteiten en de verwerking van persoonsgegevens van de betrokkenen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk, Jersey en Guernsey binnen de Kanaaleilanden.

Persoonlijke gegevens:

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Revoke verzamelt de volgende categorieën van persoonsgegevens;

Van Klanten:

 • Contactgegevens: bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer en andere relevante contactgegevens
 • Paspoort
 • Geboortedatum
 • Rijbewijs
 • Nationaal ID
 • Foto bijv. Selfie (biometrische gegevens
 • Land van verblijf
 • Uw toestemmingsbevestiging(en), indien nodig voor onze diensten
 • IP-adres, aansluitingsinformatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, apparaataanduiding

Van Leveranciers:

 • Contactgegevens: bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoon- en mobiel nummer en andere relevante contactgegevens
 • Naam van het bedrijf, adres van de statutaire zetel, belangrijkste gegevens van de aandeelhouder
 • Account/ Relatiemanagers naam en contactgegevens
 • Bedrijfs-BTW-, GST-belastingnummers
 • Professionele bedrijfsinformatie van online media forums zoals Linkedin of vergelijkbaar

Opmerking 1: Revoke verzamelt of registreert geen creditcard-/debetkaartgegevens. Al deze betalingstransacties worden afgehandeld door een derde betalingsprovider (Apple Pay, Google Play, City Pay), die werkt volgens de hoogste veiligheidsnormen die van dergelijke organisaties worden verwacht.

Opmerking 2: Houd er rekening mee dat de bovenstaande lijst niet uitputtend is en dat Revoke ook persoonlijke gegevens kan verzamelen en verwerken voor zover dit nodig is voor de levering van onze producten en diensten die op basis van een contract worden uitgevoerd.

Doel van de gegevensverwerking;

Revoke gebruikt de hierboven vermelde persoonsgegevens voor de volgende activiteiten;

Doel Wettelijke basis voor de verwerking
De levering van Revoke app-diensten en de verkoop van aanverwante diensten De verwerking vindt plaats in het kader van de uitvoering van een contract – d.w.z. de app-diensten en de verkooptransacties.
Het leveren van klantbegeleiding en ondersteunende diensten De verwerking vindt plaats in het kader van de uitvoering van een contract – d.w.z. de app-diensten en de verkooptransacties.
Om namens u te handelen bij het contacteren van derde organisaties met betrekking tot de uitvoering van uw rechten rond gegevensbescherming De verwerking wordt uitgevoerd zodra wij uw contract hebben verkregen om namens u te handelen.
Om u meldingen te sturen via de Revoke-app of het klantenportaal of via SMS-berichten of e-mail, om u op de hoogte te houden van de reacties die we hebben ontvangen met betrekking tot de Revoke-diensten die u bij ons hebt aangevraagd. De verwerking vindt plaats in het kader van de uitvoering van een contract – d.w.z. de app-diensten en de verkooptransacties.
Om namens u te handelen wanneer u ons verzoekt om communicatie te verwerken met betrekking tot schadeclaims tegen organisaties die uw rechten op het gebied van gegevensbescherming hebben geschonden De verwerking vindt plaats in het kader van de uitvoering van een contract – d.w.z. de app-diensten en de verkooptransacties.
Om de werking van uw abonnements- en dienstencontract en de abonnementsbetalingen te beheren De verwerking vindt plaats in het kader van de uitvoering van een contract – d.w.z. de app-diensten en de verkooptransacties.
Om te adverteren en onze Revoke app diensten en functies op de markt te brengen, en u op de hoogte te houden van alle nieuwe of bestaande klantendiensten die voor u beschikbaar zijn Legitieme interessebasis voor Revoke om haar zakelijke producten en diensten te promoten.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking door contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

Beheer van de beveiliging en toegangscontrole tot de Revoke-app, de computersystemen van Revoke, de computerplatforms, de website en de applicaties van leveranciers Legitieme interessebasis voor Revoke om zijn bedrijfsapplicaties, computersystemen, platformen en website- en leveranciersgerelateerde applicaties te beschermen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking door contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.
Vaststelling en uitoefening van of verweer tegen rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. Legitieme interessebasis voor Revoke om haar wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen te beschermen en te doen gelden. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking door contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.
Het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s of het verkrijgen van professioneel advies. Legitieme interessebasis voor Revoke om haar wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen te beschermen en te doen gelden. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking door contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.
Voldoen aan wettelijke, fiscale en reglementaire verplichtingen. Bij de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd met inachtneming van een wettelijke verplichting.

 

 

 

Houd er rekening mee dat deze lijst niet alomvattend is en dat Revoke ook persoonlijke gegevens kan verzamelen en verwerken voor zover dat nodig is voor de levering van onze diensten.

Methoden voor het verzamelen van gegevens:

Wij verzamelen persoonlijke gegevens op de volgende wijzen;

 • wanneer u de Revoke-app van Apple of Google app stores downloadt en akkoord gaat met de voorwaarden voor het gebruik ervan,
 • wanneer u de door onze Revoke-diensten gevraagde persoonlijke gegevens indient om het gebruikersverificatieproces te voltooien; bijvoorbeeld wanneer u ons uw geboortedatum, adres, foto-ID (kopie van uw paspoort, rijbewijs of nationale ID) en selfie (biometrische gegevens) geeft, zodat we uw identiteit kunnen verifiëren en effectief kunnen communiceren met organisaties namens u en hun gegevens kunnen matchen [let op: alle gegevens zijn gecodeerd en worden nooit onveilig verzonden].
 • wanneer u uw digitale toestemmingsformulier(en)/verzoek voor ons invult en indient om namens u te handelen met betrekking tot de uitoefening van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming
 • wanneer u ons e-mailt met behulp van een of al onze specifieke klantenondersteuning, gegevensbescherming en zakelijke e-mailadressen,
 • wanneer u contact opneemt met onze klantenservicepartner of ons interne team dat u kan ondersteunen en begeleiden bij uw vragen over gegevensbescherming, cyberveiligheid en vragen met betrekking tot onze Revoke-diensten,
 • wanneer u onze Revoke (www.revoke.com) en zakelijke website (atam.id) bezoekt, die alleen essentiële en analytische cookie-functies gebruiken die uw gebruik van onze website en het uploaden van informatie naar de website kunnen volgen om ons te helpen onze diensten aan u te verbeteren,
 • wanneer u telefonisch contact met ons opneemt en/of een voicemailbericht of sms-bericht achterlaat of gebruik maakt van de online chatfaciliteit of berichten plaatst op onze social media-platforms,
 • wanneer u bij de uitoefening van uw nieuwe rechten inzake gegevensbescherming “data portability” aan ons overdraagt van een andere dienstverlener en Revoke heeft ingestemd met de voorwaarden en overdrachtsdetails voor het begin van de Revoke-diensten,
 • van kanalen van derden zoals openbare registers, sociale media en andere openbare open fora,
 • rechtstreeks van u als burger, medewerker, zakenpartner, leverancier of tussenpersoon als u rechtstreeks met ons in zee gaat.

 

Verzamelde informatie:

Persoonlijke gegevens van klanten worden door ons alleen gebruikt als u gebruik maakt van onze Revoke-app en bijbehorende diensten.

 

De verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt om;

 • te voldoen aan onze verplichtingen bij de uitvoering van een contract voor de levering van Revoke producten en diensten die u bij ons heeft gekocht,
 • ervoor te zorgen dat alleen u toegang heeft tot alle versleutelde gegevens die met behulp van Revoke zijn opgehaald.
 • fraude te beperken en uw identiteit te controleren om te bevestigen dat u de persoon bent die op de foto-ID staat (kopie van uw paspoort, rijbewijs of nationale ID)
 • ononderbroken toegang te verlenen tot uw Revoke-account en het serviceniveau te handhaven dat wordt verwacht en beschreven in onze Algemene Voorwaarden,
 • te voldoen aan onze verplichtingen jegens u als verantwoordelijke voor de verwerking volgens de respectievelijke wetten op het gebied van gegevensbescherming,
 • ons te helpen bij de levering en werking van veilige bedrijfscommunicatie via e-mail en onze website en andere relevante middelen,
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen uit de relevante lokale wetgeving met betrekking tot de verkoop van product- en dienstentransacties, bijvoorbeeld GST/VAT,
 • Revoke te helpen bij het opstellen van relevante geaggregeerde statistische gegevens voor statistische of public relations doeleinden. Deze geaggregeerde informatie is niet gekoppeld aan persoonlijke informatie,
 • te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering of wanneer wij een gerechtelijk bevel tot openbaarmaking van persoonsgegevens hebben ontvangen,
 • te voldoen aan alle andere wettelijke verplichtingen uit de relevante lokale wetgeving.

Persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor legitieme zakelijke belangen van Revoke zoals aangegeven in dit Privacybeleid.

Alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn om onze klanten te helpen bij het leveren van producten of diensten zoals hierboven beschreven, worden actief verzameld.

Alle andere persoonlijke gegevens worden alleen passief verzameld en verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring, of ze kunnen worden verzameld en verwerkt zoals vereist door de wet.

 

Ontvangers van gegevens:

De verzamelde persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt of overgedragen aan;

 • onze gegevensverwerkers die diensten leveren met betrekking tot de levering van app-producten en -diensten, computersystemen die worden gebruikt voor het onderhoud van klantenabonnementsaccounts (Apple, Apple Store In-App Payments, Google Play In-App Payments, Microsoft),
 • onze gegevensverwerkers die diensten voor identiteitsverificatie leveren om uw account te beschermen. Revoke gebruikt twee bedrijven voor deze specifieke dienst (Yoti en Onfido),
 • onze gegevensverwerkers die de dark web search service aanbieden om te controleren of uw e-mailadres en gerelateerde persoonlijke gegevens zijn geschonden. Revoke gebruikt een aantal bedrijven om deze specifieke dienst te leveren (Dehashed, HaveIbeenpwned, WeLeakInfo, Snusbase),
 • onze SMS-dienstverleners om u te informeren over uw aanvragen (Textlocal, Amazon, Mailjet)
 • onze e-mailmanagementprovider om onze e-mailcommunicatie te beheren en af te leveren (Mailjet)
 • onze klantenserviceprovider die op verzoek advies, ondersteuning en verzekeringsinformatie geeft (Cyberscout); zij ontvangen alleen een unieke referentie die verwijst naar een geanonimiseerde versie van uw dark web-zoekresultaten.

 

Als u ervoor kiest om hulp en follow-up te vragen voor de resultaten van uw dark web search, kunnen uw gegevens worden gedeeld met Cyberscout als u daarvoor toestemming geeft (als u hen afzonderlijk inschakelt om uw resultaten te onderzoeken en ervoor kiest om hen meer persoonlijke gegevens te verstrekken dan het referentienummer) en met andere derden, als u ervoor kiest om een claim in te dienen of andere juridische procedures te starten als gevolg van de data-inbreuk.

 

 • onze dienstverlener die het genereren en rapporteren van statistische trackinggegevens van onze diensten beheert (Adjust)
 • Derdenorganisaties waarvan u ons heeft gevraagd om namens u contact met op te nemen voor de uitoefening van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming,
 • Derdenorganisaties waarvan u ons heeft gevraagd om namens u contact met op te nemen voor het doorgeven van schadeclaims wegens inbreuk op uw persoonsgegevens,
 • Revoke’s zakenpartners die professionele diensten kunnen verlenen in relatie tot aanvullende deskundige diensten,
 • Revoke’s gegevensverwerkers die diensten verlenen met betrekking tot het veilig en betrouwbaar functioneren van haar bedrijfssystemen en -processen,
 • Kredietcontrole- en incassobureaus voor de goede werking van zakelijke klantenrekeningen,
 • Professionele agenten in het verlenen van de vereiste diensten (bijv. advocaten, bankiers, accountants, bedrijfsrevisoren),
 • Wetshandhaving en bevoegde autoriteiten zoals vereist door de respectieve wetten wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting,
 • Andere derden indien u daarom verzoekt en indien relevante toestemming van u is verkregen,
 • Elke nieuwe eigenaar van Revoke als Revoke wordt overgenomen of gefuseerd met een ander bedrijf of als onderdeel van de reorganisatie van het bedrijf.

Derden dienstverleners zijn gebonden aan de eisen van de Data Processor Agreement verplichtingen, waarbij uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de vereiste veiligheidsnormen en regelingen worden verwerkt.

 

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens:

In het kader van het Revoke-klantenonthaalproces worden uw persoonlijke identificatiegegevens, foto-ID en eventuele andere biometrische gegevens, gecodeerd zodra deze door onze dienstverlener zijn geverifieerd. Revoke heeft geen toegang tot uw gecodeerde gegevens, omdat alleen u de vereiste digitale coderingssleutel heeft om toegang te krijgen.

Het delen van uw persoonlijke gegevens met de Data Protection Officer (DPO) van een organisatie:

Om ervoor te zorgen dat uw verzoek om gegevensbescherming wordt verwerkt door de organisaties die u in de Revoke-app hebt geselecteerd, kan hun DPO toegang vragen om uw gecodeerde, geverifieerde persoonlijke identificatie te bekijken, zodat zij er zeker van kunnen zijn dat u bent wie u zegt dat u bent.

U wordt gevraagd uw uitdrukkelijke toestemming te geven om de DPO uw geverifieerde identificatie te laten zien, aangezien wij bepaalde gegevens moeten kunnen ontcijferen om de juistheid ervan te kunnen bevestigen (bijv. e-mailadres, telefoonnummer). We moeten ook in staat zijn om bedrijven waarmee we namens u in contact staan toegang te geven tot deze informatie.

We gebruiken meerdere roterende sleutels om uw gegevens te versleutelen; er is geen hoofdsleutel. Uw privé-sleutel wordt nooit naar onze servers verzonden.

Alleen wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming geeft, kan de DPO uw geverifieerde identificatie bekijken. Wanneer wij de DPO toegang geven tot uw geverifieerde identificatie, zorgen wij ervoor dat alleen de aangewezen ontvanger van deze informatie toegang heeft.

Het is de verantwoordelijkheid van de DPO om zich ervan te vergewissen dat u een klant, werknemer of ex-werknemer van hen bent. Om dit te doen, kunnen zij u om aanvullende informatie vragen, zoals een datum of bedrag van een eerdere factuur, een vorig adres of een klantnummer.

Sociale-mediaplatforms:

Wanneer we gebruik maken van social media-platforms zoals Facebook, Twitter en Instagram, doen we dit alleen om ons eigen bedrijf te promoten en we zijn niet bewust bezig met activiteiten die verder gaan dan dit gebied. Klanten (en andere betrokkenen) wordt geadviseerd om de respectievelijke privacyverklaringen van deze social media platforms te raadplegen om uw gegevensbescherming en privacyrechten te controleren. Revoke kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de activiteiten van sociale-mediaplatforms of websites van derden.

 

Overdracht van en toegang tot persoonlijke gegevens:

Revoke zal alleen gegevens overdragen buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk, Jersey en Guernsey wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het door u overeengekomen contract.

Wanneer de bestemming van de gegevensoverdracht buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk, Jersey en Guernsey ligt en er geen derde land is dat een door de Europese Commissie erkende “gepastheid/equivalentie”-status heeft, zorgen wij er altijd voor dat er passende garanties worden geboden.

Revoke maakt gebruik van de diensten van die verkopers die opereren onder de respectievelijke overeenkomsten inzake gegevensbescherming en waar zij gebruik maken van standaardcontractuele clausules of geregistreerd zijn onder de EU-VS Privacy Shield regelingen, indien van toepassing.

Wanneer wij deze garanties niet kunnen garanderen, vragen wij altijd om uw toestemming voordat de gegevens worden overgedragen.

Elke overdracht van gegevens gebeurt op een veilige manier en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Bewaring van gegevens:

Revoke bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

De belangrijke bewaartermijnen van de gegevens zijn als volgt;

 • Als u een Account bij ons aanmaakt, bewaren wij uw Persoonlijke Gegevens zolang u die Account heeft.
 • Als uw account 18 maanden inactief wordt, wordt uw account als vervallen beschouwd. Als we na het versturen van een herinnering niets van u horen, zullen we uw account binnen 90 dagen verwijderen.
 • Indien u uw Account verwijdert of verzoekt om verwijdering, zullen wij uw Persoonsgegevens alleen bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (indien wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om fraude op te sporen en te voorkomen, om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen. Alle verzoeken tot verwijdering van accounts zullen na 48 uur van het verzoek worden behandeld.
 • Revoke zal persoonlijke gegevens met betrekking tot de transacties van klanten, leveranciers en andere betrokkenen gedurende 10 jaar bewaren vanaf de datum van de transactie, wanneer deze geacht worden deel uit te maken van de financiële administratie van het bedrijf.

Uitzondering hierop is wanneer de gegevens om wettelijke of reglementaire redenen niet kunnen worden gewist.

 

Rechten van de betrokkene:

Wanneer een betrokkene in de Europese Unie (of een land met de status “passend/gelijkwaardig”) zijn rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wil uitoefenen, dient hij/zij contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Revoke via dpo@revoke.com.

 

De betrokkenen hebben een aantal rechten;

 

 • toegang tot hun persoonlijke gegevens,

U kunt dit recht doen gelden door toegang te krijgen tot uw persoonlijke account of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via onze website www.revoke.com of via e-mail dpo@revoke.com. Wij verzoeken u om elk verzoek om toegang tot persoonsgegevens schriftelijk aan Revoke te doen en voldoende details te verstrekken om de door u gezochte persoonsgegevens te kunnen identificeren.

 • correctie van onnauwkeurigheden,

Als u een geregistreerde gebruiker van onze diensten bent, bieden wij u de hulpmiddelen om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt en die aan uw account zijn gekoppeld of om deze te wijzigen.

 • beperking van de verwerking van hun gegevens

Dit recht is van toepassing in bepaalde specifieke omstandigheden; wanneer de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist en de voor de verwerking verantwoordelijke tijd nodig heeft om de gegevens te controleren; wanneer de verwerking als onwettig wordt beschouwd maar de betrokkene zich tegen het wissen verzet en in plaats daarvan om beperking verzoekt; wanneer er op grond van een rechtmatig belang bezwaar wordt gemaakt tegen gegevensverwerking en in afwachting dat wordt nagegaan of het rechtmatige belang zwaarder weegt dan de rechten van de betrokkenen; wanneer het doel van de verwerking niet langer geldig is maar door de betrokkene wordt geëist voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

 • bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens

Dit recht is beschikbaar voor de betrokkenen om te verzoeken om uitsluiting van direct-marketingactiviteiten of -communicatie, met inbegrip van profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct-marketingactiviteiten, en met geautomatiseerde middelen die gebruikmaken van technische specificaties in het kader van de diensten van de informatiemaatschappij.

 • recht om te worden vergeten (wissen van uw gegevens)

U kunt te allen tijde uw account verwijderen of verzoeken deze te verwijderen en de Revoke-app te verwijderen. Revoke zal echter niet in staat zijn om al onze persoonlijke gegevens te verwijderen voor zover dat nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

 • recht op gegevensoverdraagbaarheid

Dit is een nieuw recht en geldt alleen voor de verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de wettelijke grondslagen van de Toestemming of op basis van het Contract en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen. Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking of, indien technisch haalbaar, rechtstreeks aan u.

 • recht van bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De betrokkene kan in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering en verzoeken om menselijk ingrijpen in het besluitvormingsproces.

Revoke neemt geen beslissingen op basis van louter geautomatiseerde middelen, maar als wij dat wel doen, heeft u het recht om bezwaar te maken.

 • recht om de toestemming voor deze gegevensverwerkingsactiviteiten in te trekken op basis van toestemming

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd met Toestemming als wettelijke basis, kan de betrokkene zijn toestemming te allen tijde intrekken.

 

Elk verzoek van de betrokkene om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen zal worden getoetst aan de vereisten van de Data Protection (Jersey) Law 2018 en andere relevante wetten inzake gegevensbescherming, en in bepaalde omstandigheden (bv. beperking, uitwissing, bezwaar, overdraagbaarheid van gegevens) kunnen deze rechten niet door het bedrijf worden uitgeoefend. In dergelijke gevallen zal een volledige toelichting worden gegeven.

 

Een klacht indienen:

Het Office of the Information Commissioner in Jersey, Kanaaleilanden, is een onafhankelijke wettelijke instantie waar u een klacht kunt indienen of waar u meer te weten kunt komen over gegevensbescherming in Jersey. Hun kantoor is gevestigd op de 2e verdieping, 5 Castle Street, St. Helier, Jersey, JE2 3BT. Hun website is www.jerseyoic.org en hun telefoonnummer is 01534 716530.

 

Veiligheidskenmerken:

Revoke zet zich in voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens en heeft passende, commercieel redelijke technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde of onwettige verwerking van uw persoonlijke gegevens of onopzettelijk verlies of vernietiging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

 

Ons veiligheidsbeleid is beschikbaar op onze website https://revoke.com/nl/persoonlijk/veiligheid/.

 

Onze website is gecodeerd met behulp van HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). In HTTPS is het communicatieprotocol versleuteld met behulp van Transport Layer Security (TLS). Dit biedt een veilige manier van communicatie met ons en alle persoonlijke gegevens die op onze website worden geüpload, worden veilig beheerd door onze website-gegevensprocessordiensten.

E-mailcommunicatie wordt gescand met behulp van de nieuwste versie van antivirus- en malwaresoftware die door ons bedrijf wordt ingezet. Persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Revoke zijn alleen beschikbaar voor geautoriseerde medewerkers. Geen enkel personeelslid van Revoke heeft toegang tot gedecodeerde foto-ID of biometrische gegevens (Selfie).

Onze computersystemen hebben veilige audit trails en we hebben robuuste back-up mogelijkheden om ervoor te zorgen dat onze diensten ononderbroken kunnen worden voortgezet voor onze klanten.

Het management en de medewerkers zijn getraind in hun verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbescherming en de verplichting om op een vertrouwelijke manier om te gaan met persoonlijke gegevens.

 

Wijziging van dit document:

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. De bijgewerkte kennisgeving zal verschijnen op onze website www.revoke.com en www.atam.id en in onze Algemene Voorwaarden.

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst goedgekeurd op 01 mei 2020.

 

Contactgegevens:

Als u vragen, problemen of klachten hebt met betrekking tot deze Privacyverklaring of de behandeling van uw privacy of persoonlijke informatie, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via dpo@revoke.com.

 

App icon - download from the App Store and Google Play

Download Revoke Vandaag

Bescherm jezelf met Revoke en krijg terug controle over uw persoonlijke gegevens.

Download on the App Store - icon Get it on Google Play - icon
Cyber Essentials certified logo

Cyber Essentials gecertificeerd

We nemen beveiliging ernstig en daarom zijn we gekeurd en gecertifieerd om cyberbeveiliging effectief aan te pakken en het risico van internetbedreigingen te beperken.