Veelgestelde vragen Bedrijven

Hoe meld ik me aan voor een bedrijfs-account?

Momenteel behandelen we geen aanvragen van bedrijven om in de App te worden opgenomen. Als uw bedrijf is toegevoegd aan ons bestand kan u verzoeken tot inzage (SAR’s) ontvangen die u simpel kan beantwoorde via onze beveiligde verificatieprocedure. Een account is hiervoor niet nodig.

Meer informatie over hoe u zich kan aanmelden via een Revoke Business Plus account is eerdaags beschikbaar.

Download de App

In welke landen is Revoke voor bedrijven beschikbaar?

Revoke is momenteel beschikbaar voor bedrijven met een hoofdkantoor of fysieke aanwezigheid binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Dit omvat de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Republiek Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, het eiland Man, Italië, Jersey, Guernsey, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Als uw land niet op de bovenstaande lijst voorkomt, contacteer dan onze klantendienst via dit formulier

Is Revoke beschikbaar op een Mac/PC?

Revoke is een mobiele applicatie voor consumenten (iOS en Android) en we hebben een bedrijfsportaal voor organisaties dat volledig compatibel is met Macs en PC’s.

Kunnen bedrijven een individu kosten in rekening brengen voor het opvragen van hun gegevens?

Als het verzoek niet onredelijk is kan u de persoon (of zijn vertegenwoordiger) geen kosten in rekening brengen voor het verkrijgen van hun gegevens onder de GDPR-wetgeving. Alle verzoeken die via Revoke worden verzonden, zijn basisverzoeken in het kader van de GDPR.

Kan een bedrijf eisen dat een individu een specifiek proces volgt om zijn persoonlijke gegevens te verkrijgen?

Als een persoon per e-mail om een reactie heeft gevraagd, is het bedrijf verplicht te reageren en per e-mail te corresponderen.

Wat gebeurt er als mijn bedrijf niet binnen 30 dagen reageert?

Indien een onderneming haar verplichtingen uit hoofde van de GDPR niet nakomt, kan zij worden bestraft met een administratieve boete van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet van de onderneming, afhankelijk van wat het hoogste is. De toezichthoudende instanties houden bij de vaststelling van de hoogte van de boete rekening met verschillende factoren, waaronder de aard, de ernst en de duur van de inbreuk, de omvang van de door particulieren geleden schade en de maatregelen die de organisatie neemt om de door particulieren geleden schade te beperken. De regelgevende instanties zullen ook de mogelijkheid hebben om een breed scala aan sancties op te leggen, waaronder specifieke bevelen tot naleving van en/of een verbod op de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast kunnen organisaties die de AVG overtreden worden onderworpen aan particuliere vorderingen tot schadeloosstelling door individuen of door consumentenorganisaties die handelen namens deze individuen.

Is GDPR een wetgeving?

Ja.

Wanneer is GDPR geïntroduceerd?

Op 25 mei 2018.

Wat was er voor GDPR?

De GDPR vervangt de EU-richtlijn gegevensbescherming van 1995 en trad in werking op 25 mei 2018. Het vervangt ook de Britse gegevensbeschermingswet van 1998.

Cyber Essentials certified logo

Cyber Essentials gecertificeerd

We nemen beveiliging ernstig en daarom zijn we gekeurd en gecertifieerd om cyberbeveiliging effectief aan te pakken en het risico van internetbedreigingen te beperken.