Atam ID to teraz Revoke, rozwiązanie do zarządzania danymi osobowymi, które umożliwia osobom fizycznym odzyskanie kontroli nad swoimi danymi.

Produkty Revoke pomagają osobom fizycznym chronić ich legalne prawa do danych i zapewniają organizacjom narzędzia do bezpiecznego ułatwiania i zarządzania zobowiązaniami dotyczącymi zgodności danych osobowych.

Cyber Essentials certified logo

Certyfikat Cyber Essentials

Poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa, dlatego zostaliśmy oceniani i certyfikowani za skuteczne zajmowanie się cyberbezpieczeństwem i ograniczanie ryzyka związanego z zagrożeniami internetowymi.