Revoke is evolving. Whilst we transition, please note that some pages and information may be outdated.

Atam ID to teraz Revoke, rozwiązanie do zarządzania danymi osobowymi, które umożliwia osobom fizycznym odzyskanie kontroli nad swoimi danymi.

Produkty Revoke pomagają osobom fizycznym chronić ich legalne prawa do danych i zapewniają organizacjom narzędzia do bezpiecznego ułatwiania i zarządzania zobowiązaniami dotyczącymi zgodności danych osobowych.