Revoke is evolving. Whilst we transition, please note that some pages and information may be outdated.

Frequently Asked Questions

Can't find what you're looking for?

Email us at help@revoke.com.

Co to jest Revoke?

Revoke to innowacyjna aplikacja, która pomaga zmniejszyć Twój ślad cyfrowy, zapobiegając wyciekaniu lub wykorzystywaniu poufnych danych i danych osobowych przez firmy, w tym tych, których nie znasz.

Revoke pozwala użytkownikom odzyskiwać i usuwać swoje dane osobowe z 10 000 firm w ramach europejskiego RODO.

Revoke ułatwia firmom przestrzeganie przepisów RODO.