Revoke is evolving. Whilst we transition, please note that some pages and information may be outdated.

Frequently Asked Questions

Can't find what you're looking for?

Email us at help@revoke.com.

RODO

RODO Często zadawane pytania

Co oznacza RODO?
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Co to jest RODO?
RODO to akt prawny UE przyjęty przez Parlament Europejski.

Co to jest ustawa o RODO?
U podstaw aktu RODO znajduje się nowy zestaw przepisów, które mają zapewnić obywatelom UE większą kontrolę nad ich danymi osobowymi.

Czy RODO jest ustawodawstwem / prawem?
Tak.

Kiedy zaczęło się RODO?
25 maja 2018 r.

Co zastępuje RODO?
RODO zastąpiło Unijną Dyrektywę o Ochronie Danych z 1995 r. I weszło w życie 25 maja 2018 r. Zastąpiło ono także Brytyjską Ustawę o Ochronie Danych z 1998 r.

Co oznacza RODO?
Jest to nowy zestaw zasad, który wszedł w życie 25 maja 2018 r., A jego celem jest ułatwienie kontroli nad sposobem wykorzystywania danych osobowych przez firmy.

Co się stanie, jeśli firma nie odpowie w ciągu 30 dni?
W przypadku naruszenia przez pracodawcę obowiązków wynikających z RODO, może zostać nałożona grzywna administracyjna w wysokości do 20 mln EUR lub 4% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Przy ustalaniu poziomu grzywny organy regulacyjne wezmą pod uwagę szereg czynników, w tym charakter, wagę i czas trwania naruszenia; poziom szkód poniesionych przez jednostki; oraz wszelkie działania podejmowane przez organizację w celu złagodzenia szkód poniesionych przez osoby fizyczne.

Organy regulacyjne będą również miały możliwość nakładania szerokiego zakresu sankcji, w tym szczegółowych nakazów zgodności i zakazu przetwarzania danych osobowych.

Ponadto organizacje naruszające RODO mogą być przedmiotem prywatnych roszczeń odszkodowawczych osób fizycznych lub organów ochrony konsumentów w imieniu osób fizycznych.