V0.4 Ostatnia aktualizacja 10 lutego 2020 r.

1  Prywatność według projektu

W Revoke bardzo dbamy o ochronę danych i prywatność.

Właśnie dlatego uruchomiliśmy Revoke: Internet jest zepsuty, dane osobowe są wszędzie. Chcemy rozwiązać ten problem, pomagając wszystkim w korzystaniu z ich praw do ochrony danych.

Atam ID Technologies Ltd. („Revoke”, „nas”, „my” lub „nasz”) obsługuje witrynę internetową http://revoke.com i aplikację mobilną Revoke („Usługa”).

Ta strona informuje Ciebie o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi oraz o wyborach, które z nimi skojarzyłeś.

Aktualizujemy niniejszą Politykę prywatności i zawsze możesz uzyskać dostęp do najnowszej wersji na stronie internetowej Revoke lub aplikacji mobilnej. Po wprowadzeniu istotnych zmian dołożymy uzasadnionych starań, aby poinformować Cię pocztą elektroniczną lub powiadomieniem za pośrednictwem Usługi. Dalsze korzystanie z Usługi oznacza akceptację zmienionej Polityki prywatności.

Używamy Twoich danych do świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. O ile nie określono inaczej, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszym Regulaminie.

2  Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego

Podczas korzystania z naszej Usługi prosimy o dostarczenie nam pewnych danych osobowych („Dane osobowe”). Jeśli zdecydujesz się nie podawać swoich Danych osobowych, niektóre aspekty Usługi mogą być dla Ciebie niedostępne; na przykład, możemy nie być w stanie skutecznie komunikować się w Twoim imieniu z organizacjami, aby pomóc Ci w korzystaniu z praw do ochrony danych.

2.1  Informacje kontaktowe

Gromadzimy dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail) w celu komunikowania się z Tobą w kontekście Usługi.

To zawiera:

 • Informowanie o komunikacji z firmami realizowanymi w Twoim imieniu.
 • Odpowiadanie na e-maile od Ciebie.
 • Przesyłanie Ci biuletynów i innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas tych wiadomości, postępując zgodnie z linkiem anulowania subskrypcji lub instrukcjami zawartymi w każdym e-mailu, który wysyłamy.

Jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), naszą podstawą prawną przetwarzania Twoich danych kontaktowych jest:

 • Konieczność  świadczenia żądanych usług,
 • Twoja zgoda,
 • Jest to konieczne do celów naszych uzasadnionych interesów, takich jak marketing.

2.2  Informacje identyfikacyjne

Aby pomóc Ci w korzystaniu z indywidualnych praw, zbieramy Twoje dane identyfikacyjne. To pozwala nam zweryfikować Twoją tożsamość, wykryć i zapobiegać oszustwom, a także pozwala firmom zidentyfikować Cię, gdy poprosisz nas o skontaktowanie się z nimi w Twoim imieniu. W związku z tym możemy poprosić o:

 • Adres e-mail
 • Możemy więc komunikować się z Tobą, aby organizacje mogły dopasować Cię do swoich danych klientów
 • Abyśmy mogli przeszukać ciemną sieć i poinformować Cię, czy Twoje dane osobowe były przedmiotem naruszenia danych
 • Pełne imię i nazwisko
 • Abyśmy mogli zweryfikować Twoją tożsamość i skutecznie komunikować się z organizacjami w Twoim imieniu
 • Numer telefonu
 • Abyśmy mogli się z Tobą komunikować i potwierdzić Twoją tożsamość
 • Data urodzenia, adres, krajowy numer identyfikacyjny, numer paszportu, numer prawa jazdy:
 • Abyśmy mogli zweryfikować Twoją tożsamość i skutecznie komunikować się z organizacjami w Twoim imieniu i dopasować ich dane klientów (uwaga: wszystkie dane są zakodowane i zaszyfrowane i nigdy nie są przesyłane w sposób niepewny)
 • Zdjęcie (selfie)
 • Aby ograniczyć oszustwa i zweryfikować Twoją tożsamość, potwierdzając, że jesteś osobą posiadającą dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty)

Szyfrujemy wszystkie wrażliwe dane osobowe. Gdy udostępniamy te informacje Inspektorowi Ochrony Danych organizacji (IOD), zapewniamy, że tylko wyznaczony odbiorca tych informacji może uzyskać do nich dostęp.

Kiedy komunikujemy się z organizacjami w Twoim imieniu, ich obowiązkiem jest upewnienie się, że jesteś ich klientem. W tym celu mogą poprosić o dodatkowe informacje, takie jak data lub kwota poprzedniego rachunku, poprzedni adres lub numer klienta. Informacje te zostaną zaszyfrowane i będą dostępne tylko dla organizacji, która o to poprosiła, w celu dokładnej identyfikacji użytkownika.

Jeśli znajdujesz się w EOG, naszą podstawą prawną przetwarzania danych identyfikacyjnych jest:

 • Konieczność świadczenia żądanych usług,
 • Twoja zgoda,
 • Jest to konieczne do celów naszych uzasadnionych interesów, takich jak marketing.

2.3  Kopie Danych Osobowych

W wyniku korzystania z Usługi możemy otrzymywać kopie danych osobowych z innych źródeł. To zawiera:

 • Wyniki wniosków o dostęp
 • Wszelkie dane osobowe odzyskane od organizacji są odbierane przez Revoke, ale szyfrowane w taki sposób, że tylko Ty masz do nich dostęp. Cofnij nie może uzyskać dostępu do tych danych; klucz deszyfrujący jest przechowywany w telefonie
 • Wyniki wyszukiwania w ciemnej sieci
 • Wszelkie dane osobowe odzyskane w wyniku naszego wyszukiwania w ciemnej sieci są udostępniane Tobie po weryfikacji adresu e-mail i tożsamości.

2.4  Lokalizacja Danych

Wymagamy wybrania kraju zamieszkania. Używamy tych danych do ustalenia, z którymi organizacjami prawdopodobnie będziesz chciał wchodzić w interakcje. Na przykład, jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, zazwyczaj będziesz chciał komunikować się z brytyjskimi firmami.

Jeśli znajdujesz się w EOG, naszą podstawą prawną przetwarzania informacji o Twojej lokalizacji jest:

 • Twoja zgoda,
 • Jest to konieczne do celów naszych uzasadnionych interesów, abyśmy mogli pomóc Ci komunikować się z organizacjami, które są dla Ciebie najbardziej odpowiednie (tj. z tych samych obszarów)

2.5  Informacja o płatności

Możemy dostarczać płatne produkty i / lub usługi w ramach Usługi. W przypadku zakupu takich produktów i / lub usług konieczne będzie podanie informacji o płatności, takich jak imię i nazwisko oraz dane karty kredytowej.

Wszystkie płatności w Serwisie są realizowane przez zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności zgodnie z ich polityką prywatności. Nie będziemy uzyskiwać dostępu ani przechowywać danych Twojej karty płatniczej. Te procesory płatnicze są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez PCI Security Standards Council, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, American Express i Discover, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o płatnościach.

Procesory płatności, z którymi współpracujemy to:

Płatności w aplikacji Apple Store

Ich Politykę Prywatności można obejrzeć na stronie https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Płatności w aplikacji Google Play

Ich Politykę Prywatności można wyświetlić na stronie https://www.google.com/policies/privacy/

Jeśli znajdujesz się w EOG, naszą podstawą prawną przetwarzania informacji o płatności jest:

 • Konieczność świadczenia żądanych usług.

2.6  Aktywność na koncie

Używamy informacji o aktywności na koncie w celu zabezpieczenia konta, wykrywania oszustw i zapobiegania im oraz do mierzenia i ulepszania Usług. Obejmuje to:

 • Adres IP
 • Login, adres e-mail i hasło
 • Informacje o połączeniu, w tym typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny
 • Identyfikator urządzenia
 • Ciasteczka (Cookies)
 • Interakcja z Usługą
 • Zakupy w trakcie eksploatacji

Jeśli znajdujesz się w EOG, naszą podstawą prawną przetwarzania informacji o koncie jest:

 • Konieczność świadczenia żądanych usług,
 • Jest to konieczne do spełnienia obowiązków prawnych,
 • Jest to konieczne do celów naszych uzasadnionych interesów, takich jak pomiar i ulepszanie Usługi.

3  Udostępnianie danych

3.1  Indywidualne wnioski o prawa

Gdy składasz wniosek do firmy, korzystając z praw do ochrony danych, komunikujemy się z tą firmą w Twoim imieniu. Inspektor ochrony danych (IOD) tej firmy musi upewnić się, że jesteś tym, za kogo się podajesz. Bezpiecznie udostępniamy dane osobowe tej firmie, aby mogła ona poprawnie znaleźć Twoje dane i działać zgodnie z Twoimi preferencjami.

Po udzieleniu wyraźnej zgody udostępniamy Twoje dane osobowe w postaci zaszyfrowanej, aby tylko wyznaczony odbiorca mógł uzyskać do nich dostęp.

3.2  Wyszukiwanie w ciemnej sieci

Gdy przeprowadzamy wyszukiwanie w ciemnej sieci za pomocą adresu e-mail, nasza organizacja partnerska Cyberscout otrzymuje numer referencyjny prowadzący do anonimowej wersji wyników wyszukiwania. Jeśli zdecydujesz się zobaczyć pomoc i śledzić wyniki wyszukiwania w ciemnej sieci, Twoje dane mogą być udostępniane:

 • Organizacji Cyberscout, jeśli osobno zaangażujesz je w celu zbadania swoich wyników i zdecydujesz się podać im dalsze dane osobowe poza numerem referencyjnym; lub
 • Osobom trzecim, jeśli zdecydujesz się wystąpić z roszczeniem lub wszcząć inne postępowanie prawne w wyniku naruszenia.

3.3  Zewnętrzni dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby prywatne w celu usprawnienia naszej Usługi, świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani wykorzystywania ich w żadnym innym celu.

3.4  Transakcje biznesowe

Jeśli Revoke będzie uczestniczyć w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje Dane osobowe mogą zostać przekazane. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić o tym, zanim Twoje Dane osobowe zostaną przekazane i będą podlegać innej Polityce prywatności.

3.5  Ujawnianie informacji w celu egzekwowania prawa

W pewnych okolicznościach Revoke może być zobowiązany do ujawnienia Twoich Danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

3.6  Wymagania prawne

Revoke może ujawnić Twoje Dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne:

 • Aby spełnić zobowiązanie prawne
 • Aby chronić i bronić praw lub własności Revoke
 • Aby zapobiec lub zbadać możliwe nadużycia w związku z Usługą
 • W celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • W celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną

4  Security

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas niezwykle ważne.

Wszystkie przechowywane przez nas dane są w pełni szyfrowane wieloma warstwami.

Możesz dowiedzieć się więcej w naszej Polityce bezpieczeństwa.

4.1  Dane osobowe

Gdy przekazujesz nam dane osobowe, abyśmy mogli Cię zidentyfikować, a otrzymujący IOD mógł Cię zidentyfikować, szyfrujemy to w taki sposób, aby tylko odbiorca tego żądania był w stanie odszyfrować te dane.

Musimy mieć możliwość odszyfrowania niektórych danych w celu potwierdzenia ich dokładności (np. adres e-mail, numer telefonu). Musimy także mieć możliwość przesyłania tych informacji do firm, z którymi współpracujemy w Twoim imieniu.

Używamy wielu kluczy obrotowych do szyfrowania danych; klucz główny nie istnieje.

Twój klucz prywatny nigdy nie jest przesyłany na nasze serwery.

4.2  Dane odzyskane od firm

Gdy firmy odpowiadają na prośby o Dane osobowe, które złożyliśmy w Twoim imieniu, nie mamy możliwości uzyskania dostępu do przesłanych przez nich Danych osobowych.

Dane odzyskane od tych firm są szyfrowane przy użyciu klucza prywatnego przechowywanego w telefonie. Jedyną osobą, która może uzyskać dostęp do tych danych, jesteś Ty.

5  Transfer danych

Twoje informacje, w tym Dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów Twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Unią Europejską i zdecydujesz się przekazać nam informacje, należy pamiętać, że przekazujemy dane, w tym Dane osobowe, do Unii Europejskiej i tam je przetwarzamy.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza zgodę na to przeniesienie.

Revoke podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, oraz że żadne przeniesienie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca w organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

6  Zatrzymywanie Danych

Revoke będzie przechowywać Twoje Dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

W przypadku usunięcia konta zachowamy i wykorzystamy Twoje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami), wykrycia i zapobiegania oszustwom, rozwiązania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Jeśli Twoje konto pozostanie nieaktywne przez okres 18 miesięcy, zostanie ono potraktowane jako wygasłe. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie odpowiedzi po wysłaniu przypomnienia, usuniemy Twoje konto i zsumujemy lub zanonimizujemy Twoje Dane osobowe.

7  Twoje prawa do Ochrony Danych

Tam, gdzie ma zastosowanie ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych UE („RODO”), masz następujące prawa do Ochrony danych w okolicznościach określonych w RODO i innych obowiązujących przepisach:

Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które mamy na Twój temat. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, aktualizować lub zażądać usunięcia swoich Danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli Ci pomóc.

Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich Danych osobowych, gdy dotyczą one marketingu bezpośredniego lub gdy są przetwarzane z określonych powodów prawnych.

Prawo do ograniczenia. Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych w określonych okolicznościach.

Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które mamy na Twój temat, w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie stosowanym formacie.

Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, w którym Revoke polegał na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich Danych osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z danych wymienionych w części „Kontakt”. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed odpowiedzią na takie prośby.

Masz prawo złożyć skargę do Organu Ochrony Danych na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym Organem Ochrony Danych w EOG.

8  Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z indywidualnych praw, skontaktuj się z nami za pomocą następujących danych kontaktowych:

Revoke Limited
help@revoke.com

App icon - download from the App Store and Google Play

Pobierz Revoke Dzisiaj

Zacznij się chronić dzięki Revoke i odzyskaj kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Download on the App Store - icon Get it on Google Play - icon
Cyber Essentials certified logo

Certyfikat Cyber Essentials

Poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa, dlatego zostaliśmy oceniani i certyfikowani za skuteczne zajmowanie się cyberbezpieczeństwem i ograniczanie ryzyka związanego z zagrożeniami internetowymi.