Regulamin Revoke dla konsumentów

V0.5 Ostatnia Aktualizacja: 10 lutego 2020 r

1    O Revoke’u

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) reguluje Twoje relacje z usługą Revoke („Usługa”) obsługiwaną przez Revoke Limited („Revoke”, „nas”, „my” lub „nasz”). Revoke jest nazwą handlową Revoke Ltd. („Revoke”), firmy zarejestrowanej w Jersey Financial Services Commission, numer rejestracyjny 124314.

Niniejszy Regulamin określa, kim jesteśmy, jak działamy w Twoim imieniu i zawiera wiążącą umowę między Tobą a firmą Revoke. Możesz przeczytać więcej o naszej Polityce prywatności i naszej Polityce bezpieczeństwa, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i dlaczego możesz nam zaufać. O ile nie określono inaczej, terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają takie samo znaczenie, jak w naszej Polityce prywatności.

Korzystając z Usługi, potwierdzasz, że:

 • Masz co najmniej 16 lat
 • Akceptujesz niniejszy Regulamin
 • Usługa jest licencjonowana, a nie sprzedawana, Tobie, do użytku wyłącznie na podstawie niniejszego Regulaminu
 • Będziesz korzystać z Usługi tylko zgodnie z niniejszym Regulaminem i zgodnie z obowiązującym prawem
 • Dane Twojego konta będą zawierać tylko dokładne informacje, będą przechowywać wyłącznie informacje dotyczące Ciebie, a także nie będziesz reprezentować ani podszywać się pod nikogo innego niż siebie samego
 • Będziesz aktualizować dane swojego konta i dane kontaktowe;
 • Twoje hasło będzie bezpieczne i poufne;
 • Niniejszy Regulamin nie przewiduje ani nie tworzy związków partnerskich, joint venture, zatrudnienia ani franczyzobiorców z Revoke;

Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, nie możesz korzystać z Usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu według naszego wyłącznego uznania, publikując zmienioną wersję w serwisie. Zawsze możesz zobaczyć najnowszą wersję niniejszego Regulaminu w głównym menu Serwisu lub na naszej stronie internetowej. Wszystkie zmiany dotyczące Regulaminu wchodzą w życie automatycznie od daty opublikowania, chyba że zaznaczono inaczej.

Dalsze korzystanie z Usługi będzie oznaczało akceptację zmienionego Regulaminu.

2    Jak działa Revoke

Revoke ułatwia Ci korzystanie z praw do ochrony danych. Revoke komunikuje się z organizacjami w Twoim imieniu, aby Twoje życzenia mogły być skutecznie realizowane. Przeprowadzamy również wyszukiwanie w ciemnej sieci danych osobowych, które mogły zostać zhakowane lub w inny sposób ujawnione.

Informacje dostępne w Serwisie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i należy je interpretować jako poradę prawną lub polegać na nich, czy to w związku z prawami do ochrony danych, czy w inny sposób. Aby uzyskać poradę prawną, porozmawiaj z wykwalifikowanym prawnikiem.

Aby sprawnie realizować Twoje żądania i działać w Twoim imieniu, Revoke musi Cię zidentyfikować za pomocą dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty). Informacje te są szyfrowane w sposób, który pozwala tylko wyznaczonemu odbiorcy informacji na ich wyświetlenie. Nasza polityka bezpieczeństwa zawiera dalsze szczegóły na temat naszego podejścia do szyfrowania (korzystamy z najbardziej zaawansowanych poziomów szyfrowania krzywej eliptycznej, bardziej bezpiecznych niż typowe bezpieczne usługi online, takie jak bankowość, i równoważnych z szyfrowaniem na poziomie wojskowym).

Po zidentyfikowaniu Cię możemy komunikować się z organizacjami w Twoim imieniu, aby zapewnić, że Twoje prawa są przestrzegane, a żądania dotyczące Twoich danych są realizowane. Będziemy się z Tobą okresowo komunikować, aby informować Cię o postępach w sprawie wszelkich złożonych przez Ciebie wniosków.

Wnioski o dostęp do danych osobowych

Na Twoje życzenie możemy złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych w Twoim imieniu. Możesz przesłać maksymalnie 10 wniosków tygodniowo w przypadku subskrypcji Podstawowej, 25 wniosków tygodniowo w przypadku subskrypcji Plus i 50 wniosków tygodniowo w przypadku subskrypcji Premium, przy czym kwoty te są resetowane w każdy poniedziałek.

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, czy i jak organizacja odpowie na Twój wniosek. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby skontaktować się z organizacją w sprawie wszelkich nierozstrzygniętych wniosków, a jeśli nie będziesz zadowolony z ich odpowiedzi, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych.

Wszelkie dane osobowe odzyskane od organizacji są szyfrowane w taki sposób, że tylko Ty masz do nich dostęp. Revoke nie może uzyskać dostępu do tych danych; klucz deszyfrujący jest przechowywany w telefonie.

Przeszukiwanie Ciemnej Sieci

Przeprowadzamy wyszukiwanie w ciemnej sieci , aby sprawdzić, czy dane osobowe zostały naruszone, zhakowane, skradzione lub przypadkowo podane do wiadomości publicznej. Podsumowujemy wyniki wyszukiwania dla Ciebie, a po zweryfikowaniu Twojego adresu e-mail i tożsamości udostępniamy Ci dane, które zostały naruszone.

Jeśli Twoje dane osobowe zostały naruszone, możesz zdecydować się na ich kontynuację poprzez (i) uaktualnienie do Revoke Premium, aby uzyskać pomoc od naszej organizacji partnerskiej Cyberscout, która specjalizuje się w doradztwie w zakresie cyberbezpieczeństwa; lub (ii) zarejestrowania zainteresowania wniesieniem roszczenia prawnego lub wszczęciem innego postępowania w zakresie, w jakim mogą być dostępne na mocy obowiązującego prawa. Usługi oferowane przez Cyberscout podlegają odrębnym warunkom i polityce prywatności, dostępnej tutaj. W przypadku zarejestrowania zainteresowania roszczeniem prawnym lub wszczęciem innego postępowania sądowego w wyniku naruszenia praw do danych, poinformujemy Cię o dostępnych opcjach w tym czasie, w zależności od okoliczności.

3   Autoryzacja

Akceptując niniejszy Regulamin, dajesz Revoke zezwolenie na działanie w Twoim imieniu zgodnie z opisem w niniejszym Regulaminie („Autoryzacja”). Zezwolenie to jest replikowane w standardowym formularzu wysyłanym do firm podczas komunikacji w Twoim imieniu.

Revoke będzie działał w Twoim imieniu tylko w celu wykonania Twoich praw do ochrony danych i tylko na Twoje żądanie.

Gdy poinformujesz, że chcesz skorzystać ze swoich praw do ochrony danych w określonej organizacji, Revoke skontaktuje się z tą organizacją w Twoim imieniu. Przykłady komunikacji obejmują (między innymi):

 • Wysłanie autoryzacji potwierdzającej, że Revoke działa w Twoim imieniu w celu wykonania twoich praw do ochrony danych
 • Określanie preferencji komunikacji marketingowej
 • Żądanie danych od organizacji
 • Żądanie od organizacji usunięcia danych
 • Działania następcze w przypadku naruszenia danych osobowych lub praw do ochrony danych

Nigdy nie poprosimy w Twoim imieniu o usunięcie danych bez umożliwienia Ci sprawdzenia, które dane zostaną usunięte. Aby ułatwić uporządkowanie Twojej posiadłości cyfrowej i uniknąć kontaktu z organizacjami w Twoim imieniu, z którymi nie miałbyś wcześniejszych relacji, Revoke zastosuje dla Ciebie domyślne preferencje na podstawie odpowiedzi na pytania. Na przykład, z wypożyczalniami samochodów nie będzie można się skontaktować, jeśli nie dostarczysz prawa jazdy. Możesz zmienić preferencje w dowolnym momencie i zdecydować się na kontakt z firmą indywidualnie lub hurtowo (według kategorii firmy). Nowe firmy dodane przez Revoke do bazy danych będą potrzebowały Twojej zgody, zanim skontaktujemy się z nimi w Twoim imieniu.

4   Bezpieczeństwo

Revoke jest bezpieczny z założenia. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane w spoczynku i podczas transportu, w warstwie wiadomości i transportu. Revoke korzysta z zaawansowanych metod szyfrowania Elliptic Curve, aby zapewnić, że nawet my nie będziemy mieć dostępu do Danych Osobowych, które są wysyłane do Ciebie przez firmy po tym, jak poprosiliśmy o dostęp w Twoim imieniu. Tylko Ty możesz uzyskać dostęp do tych danych, za pomocą klucza prywatnego zapisanego w Twoim telefonie. Dane Osobowe, które podałeś w celu skutecznego komunikowania się z firmami i wykonywania swoich praw w zakresie ochrony danych, są jedynie nieszyfrowane w celu udostępniania ich docelowemu odbiorcy Twojego żądania. Dane te są chronione jednorazowym hasłem, które musi wprowadzić odbiorca, potwierdzając, że jest on zamierzonym odbiorcą Twojego żądania. Możesz przeczytać więcej o naszym podejściu do bezpieczeństwa w Polityce bezpieczeństwa Revoke.

5    Prywatność

Revoke bardzo troszczy się o ochronę danych i Twoje prawa; przejrzystość i prywatność są podstawą etosu Revoke. Możesz dowiedzieć się więcej o stanowisku Revoke wobec prywatności w naszej Polityce prywatności.

6    Płatność

Usługi Premium oferowane przez zakupy i subskrypcje w aplikacji za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play Store, z którego pierwotnie pobrano aplikację. Zakupy i subskrypcje nie podlegają zwrotowi.

7   Twoje korzystanie z usługi

Zgadzasz się, że będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania związane z korzystaniem z Usługi. Nie możesz uzyskiwać dostępu, zbierać ani wykorzystywać informacji z Usługi, zastrzeżonych lub w inny sposób, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody lub w sposób inny niż określony w niniejszym Regulaminie. Akceptując niniejszy Regulamin, zgadzasz się, że nie będziesz modyfikować, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, dystrybuować, tworzyć dzieł pochodnych, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani podejmować prób wydobycia kodu źródłowego z Usługi, chyba że zgodnie z naszym wyraźnym uprzednim pisemnym zgoda. Nie będziesz korzystać z Usługi w jakikolwiek nieautoryzowany sposób, w tym między innymi przez wkroczenie lub obciążenie przepustowości sieci. Możesz mieć dostęp do innych stron internetowych z poziomu Usługi. Jednak niniejszy Regulamin nie dotyczy Twojej aktywności internetowej poza Usługą. W zakresie, w jakim korzystanie z Usługi wymaga korzystania z jakichkolwiek warunków umowy stron trzecich, należy je przestrzegać. Zgadzasz się, że od czasu do czasu oprogramowanie może pobierać i instalować aktualizacje i / lub inne funkcje dodatkowe w celu ulepszenia Usługi.

8    Gwarancje i oświadczenia

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Usługa jest świadczona na zasadzie „taka, jaka jest”, „jak dostępna” i „ze wszystkimi wadami”, bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, oświadczeń ani poparcia w odniesieniu do (i) Usługi; (ii) treści dotyczących lub w związku z Usługą, naszych użytkowników lub stron trzecich; oraz (iii) bezpieczeństwa związanego z przesyłaniem informacji za pośrednictwem Usługi. Nie gwarantujemy, że nasza Usługa będzie zawsze bezpieczna, bezpieczna i / lub wolna od błędów, ani że nasza Usługa będzie zawsze działać bez zakłóceń i opóźnień.

9    Ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo, nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi za bezpośrednie, pośrednie, ekonomiczne, przykładowe, karne, specjalne, przypadkowe lub wynikowe straty lub szkody, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z:

 • Usługą;
 • Treściami, informacjami i / lub danymi dostarczonymi przez nas, użytkowników lub osoby trzecie;
 • Twoim korzystaniem z Usługi (lub niemożnością korzystania z niej), w tym między innymi niedostarczeniem dokładnych informacji o koncie lub niezachowaniem przez Ciebie hasła i / lub innych szczegółów konta w sposób bezpieczny i poufny;
 • Wszelkimi strRevokei, szkodami lub obrażeniami (powstałymi bezpośrednio lub pośrednio) przez Ciebie lub kogokolwiek innego, w tym między innymi utratą własności, utratą zysków, utratą wartości firmy, utratą reputacji biznesowej, utratą możliwości, utratą danych, śmierć i / lub obrażeniami ciała;
 • Wszelkimi relacjami między Tobą a osobą trzecią, w tym z firmami, z którymi kontaktujemy się w Twoim imieniu w kontekście wykonywania Twoich indywidualnych praw do ochrony danych;
 • Wszelkimi poleganiami przez Ciebie na kompletności, dokładności lub istnieniu jakichkolwiek reklam, lub w wyniku jakichkolwiek relacji lub transakcji między Tobą a dowolnym reklamodawcą lub sponsorem, którego reklama pojawia się w Usłudze;
 • Wszelkimi działaniami podjętymi w związku z dochodzeniem prowadzonym przez nas lub organami ścigania w związku z korzystaniem z Usługi przez użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę;
 • Wszelkimi działaniami podejmowanymi w związku z prawami autorskimi lub innymi właścicielami własności intelektualnej;
 • Wszelkimi zakłóceniami, opóźnieniami, błędami lub zaniechaniami w działaniu lub zakończeniu Usługi, w tym wszelkimi awariami technologicznymi; i / lub
 • Wszelkimi uszkodzeniami urządzenia mobilnego użytkownika lub strony trzeciej i / lub innego sprzętu lub technologii.

10    Odszkodowanie i ugoda

Zgadzając się na niniejszy Regulamin, zobowiązujesz się do zwolnienia nas z odpowiedzialności, obrony i zabezpieczenia, w tym między innymi członków zarządzających, akcjonariuszy, pracowników, spółek dominujących lub powiązanych firm, podmiotów powiązanych, licencjodawców i dostawców, od i przeciwko jakichkolwiek i wszystkich reklamacji, obciążen, szkód, strat, kosztów, zobowiązan i wydatków (w tym opłat prawnych i kosztów) wynikających z Twoich działań, korzystania z (lub niewłaściwego użytkowania) Usługi, naruszenia warunków i / lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa .
W przypadku, gdy zarówno Ty, jak i Revoke jesteście zaangażowani w postępowanie sądowe wynikające z okoliczności wymienionych w poprzednim akapicie, zastrzegamy sobie prawo do postępowania z naszą obroną prawną według własnego uznania i do żądania współpracy w dowolnym momencie podczas wykonywania naszej strategii obrony. W żadnym wypadku nie rozstrzygniesz żadnego roszczenia bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

11    Rozwiązanie umowy

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia, w dowolnym czasie i według naszego wyłącznego uznania, korzystania przez Ciebie lub dostępu do Usługi i / lub konta. Możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie z menu w aplikacji Revoke. Po wybraniu usunięcia konta, a konto pozostanie nieaktywne przez okres trzech (3) tygodni, konto zostanie usunięte. Po usunięciu niektóre dane mogą być przez nas przechowywane zgodnie z naszą Polityką prywatności. Warunki te pozostaną w mocy nawet po zakończeniu korzystania lub dostępu do Usługi lub usunięciu konta.

12    Rozstrzyganie sporów

Wszelkie roszczenia i spory wynikające z niniejszego Regulaminu oraz dostępu do Usługi lub korzystania z niej podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii. Wszelkie roszczenia wynikające z Regulaminu muszą być zgłaszane indywidualnie; akcje grupowe są niedozwolone.

13    Inne

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niemożliwe do wyegzekwowania, strony zgadzają się, że takie postanowienie będzie uważane za możliwe do oddzielenia od niniejszego Regulaminu i nie wpłynie na ważność i wykonalność jakichkolwiek z pozostałych postanowień.

Nie będziesz dokonywać cesji niniejszego Regulaminu, ani nie będziesz dokonywać cesji żadnych praw, ani dokonywać cesji żadnych zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w całości lub w części, dobrowolnie lub z mocy prawa, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody firmy Revoke. Wszelkie domniemane cesje lub przenoszenia wierzytelności lub inne prawne przenoszenia bez odpowiedniej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody firmy Revoke będą uważane za nieważne.

Możemy scedować wszelkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu, w związku z fuzją, przejęciem, przeniesieniem, sprzedażą całości lub części Usługi lub jakichkolwiek innych aktywów, lub z mocy prawa lub w inny sposób.

Niniejszy Regulamin, wszelkie zawarte w nim zmiany oraz wszelkie inne dokumenty wymienione w niniejszym Regulaminie stanowią całość umowy między Klientem a firmą Revoke i zastępują wszelkie inne wcześniejsze umowy między Klientem a firmą Revoke.

Nasz brak nalegania lub egzekwowania ścisłego wykonania któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu nie będzie interpretowany w żaden sposób jako zrzeczenie się któregokolwiek postanowienia lub któregokolwiek z naszych praw.

14    Warunki dodatkowe dotyczące Apple iOS

Ten dodatkowy Regulamin w niniejszym punkcie 14 mają zastosowanie, gdy Usługa jest zainstalowana na urządzeniu Apple z systemem iOS.

Niniejszy Regulamin stanowi umowę między Tobą a Revokeem, a nie z Apple. Apple nie ponosi odpowiedzialności za tę Usługę i jej zawartość.

Udzielamy Ci nieprzynoszalnej licencji na korzystanie z Usługi tylko w odniesieniu do produktów marki Apple, które posiadasz lub kontrolujesz oraz zgodnie z zasadami użytkowania określonymi w Regulaminie świadczenia usług App Store, z wyjątkiem tego, że z Usługi można uzyskać dostęp i korzystać przez inne konta powiązane z Tobą, za pośrednictwem Opcji Family Sharing lub Volume Purchasing.

Apple nie ma obowiązku świadczenia żadnych usług serwisowych i wsparcia w odniesieniu do Usługi.

W przypadku niezgodności Usługi z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić Apple, a Apple zwróci Ci cenę zakupu Usługi. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Usługi.

Apple nie ponosi odpowiedzialności za zaspokojenie Twoich roszczeń lub osób trzecich związanych z Usługą lub posiadaniem i / lub korzystaniem z Usługi, w tym między innymi (i) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkich roszczeń, że Usługa nie spełnia obowiązujących wymagań prawnych lub regulacyjnych; oraz (iii) roszczeń wynikających z ochrony konsumentów lub podobnych przepisów.

Apple nie ponosi odpowiedzialności za dochodzenie, obronę, ugodę i zwolnienie z roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich.

Ty oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju objętym embargiem rządu USA lub wyznaczonym przez rząd USA jako kraj „wspierający terroryzm”; oraz (ii) nie jesteś wymieniony na żadnej liście stron zabronionych lub ograniczonych przez rząd USA.

Apple i podmioty zależne Apple są stronami trzecimi będącymi beneficjentami niniejszego Regulaminu, a po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu Apple będzie mieć prawo (i zostanie uznane za to, że je zaakceptowało) do egzekwowania niniejszego Regulaminu w stosunku do Ciebie jako beneficjenta strony trzeciej .

15    Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszego Regulaminu lub innych aspektów usługi, skontaktuj się z nami za pośrednictwem następujących danych kontaktowych: help@revoke.com

App icon - download from the App Store and Google Play

Pobierz Revoke Dzisiaj

Zacznij się chronić dzięki Revoke i odzyskaj kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Download on the App Store - icon Get it on Google Play - icon
Cyber Essentials certified logo

Certyfikat Cyber Essentials

Poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa, dlatego zostaliśmy oceniani i certyfikowani za skuteczne zajmowanie się cyberbezpieczeństwem i ograniczanie ryzyka związanego z zagrożeniami internetowymi.