W Revoke bardzo poważnie podchodzimy do prywatności i bezpieczeństwa.

Kiedy nasi klienci zwracają się do organizacji z wnioskiem, zapewniamy, że wszystkie dane są zaszyfrowane i tylko wyznaczony odbiorca wniosku (np. Inspektor ochrony danych) może przeglądać dane.

Kiedy organizacje odpowiadają na wnioski, dane są szyfrowane w taki sposób, że nawet my nie możemy ich zobaczyć; są zaszyfrowane kluczem publicznym podmiotu. Klucz prywatny jest przechowywany w telefonie klienta; nie mamy do tego dostępu.

Korzystamy z zaawansowanych poziomów szyfrowania danych w stanie spoczynku i podczas przesyłania w warstwie wiadomości i transportu, w tym wykorzystujemy:

  • Kryptografia krzywych eliptycznych przy użyciu kluczy Ed25519 i Curve25519
  • Uwierzytelnione szyfrowanie z powiązanymi danymi (AEAD)
  • Umowa klucza Diffiego-Hellmana
  • Zapieczętowane pudełka
  • DNSSEC
  • HTTPS
  • IPSec
  • Szyfrowanie AES256
  • Certyfikaty X509
  • Haszowanie BlakeB

Możesz przeczytać więcej o naszej Polityce Bezpieczeństwa tutaj.

Cyber Essentials certified logo

Certyfikat Cyber Essentials

Poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa, dlatego zostaliśmy oceniani i certyfikowani za skuteczne zajmowanie się cyberbezpieczeństwem i ograniczanie ryzyka związanego z zagrożeniami internetowymi.