Często zadawane pytania, które pomogą Twojej firmie

Jak założyć konto firmowe?

Obecnie nie przyjmujemy wniosków, które mają zostać dołączone do aplikacji. Jeśli jednak Twoja firma zostanie dodana do naszej bazy danych, możesz otrzymać wniosek o dostęp do danych podmiotu (SAR), umożliwiający wykonanie prośby w ramach naszego wstępnego bezpiecznego procesu weryfikacji, bez konieczności zakładania konta.

Szczegóły dotyczące rejestracji przy użyciu ulepszonego konta Revoke Biznes Plus zostaną wkrótce udostępnione.

W jakich krajach jest dostępna usługa Revoke dla firm?

Revoke jest obecnie dostępna dla firm z zarejestrowaną siedzibą lub fizyczną obecnością na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Obejmuje to następujące kraje, takie jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Republika Cypru, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Gibraltar, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Wyspa Man, Włochy, Jersey, Łotwa , Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii.

Jeśli Twojego kraju nie ma na powyższej liście, zarejestruj swoje dane tutaj, a jeden z naszych zespołów obsługi klienta skontaktuje się z Tobą.

Czy jest to dostępne na komputerze Mac/PC?

Revoke to konsumencka aplikacja mobilna (iOS i Android) z portalem biznesowym dla organizacji, która jest w pełni kompatybilna z komputerami Mac i PC.

Czy firmy mogą obciążyć podmiot za żądanie dostępu do jego danych?

Nie możesz obciążyć osoby (lub jej przedstawiciela) za uzyskanie jej danych w jej imieniu na podstawie RODO, pod warunkiem, że żądanie nie jest nieuzasadnione. Wszystkie żądania przesłane za pośrednictwem Revoke są podstawowymi żądaniami w ramach RODO.

Czy firma może nalegać, aby podmiot przeszedł określoną procedurę w celu uzyskania swoich danych osobowych?

Jeśli podmiot zażądał korespondencji pocztą elektroniczną, firma jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi i korespondencji pocztą elektroniczną.

Co się stanie, jeśli moja firma nie odpowie w ciągu 30 dni?

Jeśli firma nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z RODO, grozi jej kara w wysokości do 20 mln euro lub kwota odpowiadająca 4% jej całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa. Organy regulacyjne wezmą pod uwagę kilka czynników w celu ustalenia grzywny, w tym jej charakter, wagę i oczywiście czas trwania naruszenia. Podobnie uwzględniony zostanie poziom szkód poniesionych przez osoby fizyczne oraz wszelkie działania podjęte przez organizację w celu złagodzenia szkód poniesionych przez osoby fizyczne. Agencje regulacyjne mogą nakładać szereg kar, w tym zakaz przetwarzania danych osobowych. Ponadto organizacje, które nie przestrzegają RODO, mogą być przedmiotem prywatnych roszczeń o odszkodowanie składanych przez osoby fizyczne lub podmioty zajmujące się ochroną konsumentów w imieniu osób fizycznych.

Czy RODO jest ustawą?

Tak.

Kiedy zaczęła działać RODO?

25 maja 2018 r.

Co zastępuje RODO?

RODO zastępuje dyrektywę UE o Ochronie Danych z 1995 r. i weszła w życie 25 maja 2018 r. Zastępuje również Brytyjską Ustawę o Ochronie Danych z 1998 r.

Cyber Essentials certified logo

Certyfikat Cyber Essentials

Poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa, dlatego zostaliśmy oceniani i certyfikowani za skuteczne zajmowanie się cyberbezpieczeństwem i ograniczanie ryzyka związanego z zagrożeniami internetowymi.