Dbają o Twoich klientów oraz bezpłatny rok z Revoke

Nasza usługa Partner Revoke dla firm otwiera naszą platformę, udostępniając ją klientom na żądanie, oferując potężny, bezpłatny produkt, który:

 • Chroni dane osobowe Twoich klientów
 • Pomaga zapobiegać prześladowaniu klientów przez firmy z Twojej branży
 • Zapewnia wysoko cenioną, bezpłatną usługę o wartości dodanej, która zwiększa lojalność klientów i przywiązanie do Twojej marki
 • Daje Twojej firmie, partnerowi dostęp do naszej pierwszej na świecie zautomatyzowanej platformy zarządzania RODO w celu zautomatyzowania i obniżenia kosztów przestrzegania przepisów
 • Poprawia reputację Twojej firmy jako organizacji wykraczającej poza zgodność, aby aktywnie zwiększać bezpieczeństwo swoich klientów
 • Prosty, bezpieczny i bezproblemowy portal CRM upraszcza Twoje obowiązki w zakresie przenoszenia i dostępności danych RODO
 • Drastycznie obniża koszty zgodności z RODO dzięki automatycznym żądaniom dostępu do danych z zaledwie 0,004 GBP za żądanie użytkownika

Przejmij kontrolę
nad przeznaczeniem danych cyfrowych klienta

W jaki sposób Revoke może przynieść korzyści Twoim klientom

Konsekwencje naruszenia ochrony danych mogą mieć katastrofalne skutki dla życia poszkodowanej osoby, często bez jej własnej winy. Dane osobowe klientów prawie na pewno istnieją w źródłach danych rozległej sieci firm, podmiotów stowarzyszonych i organizacji partnerskich bezpośrednio związanych z Twoją działalnością. Jeśli którykolwiek z nich zostanie naruszony, Twój klient jest zagrożony.

Jako Revoke Partner podejmujesz zdecydowane działania, aby temu zapobiec, zapewniając atrakcyjne dodatkowe usługi, nieocenione dla swoich klientów, i dając Ci decydującą przewagę strategiczną w stosunku do innych firm z branży.

 • Przejmij bezpośrednią kontrolę nad przeznaczeniem danych cyfrowych
 • Umożliw im masową rezygnację z list marketingowych i zimnych połączeń
 • Zmniejsz ich cyfrowy ślad i drastycznie zmniejsz szanse bycia ofiarą naruszenia danych
 • Szczegółowe zarządzanie prawami i zgodami dotyczącymi danych osobowych w zależności od branży/firmy

Przejmij kontrolę
nad swoimi zobowiązaniami dotyczącymi zgodności z RODO

Jak Revoke może obniżyć koszty prawne związane z RODO

Partner Revoke zapewnia Twojej firmie wszystkie narzędzia wymagane do zarządzania wewnętrznymi operacjami RODO w prosty, bezpieczny i zgodny z przepisami sposób. Zarządzaj żądaniami dostępu do danych klientów z jednego interfejsu za pośrednictwem portalu Revoke CRM. Bezproblemowa integracja z własnymi systemami za pośrednictwem interfejsów API i wtyczek dla wszystkich głównych CRM i platform internetowych, będąc partnerem Revoke, drastycznie obniża koszty administracyjne przetwarzania i wdrażania żądań, zapewniając jednocześnie prawną gwarancję bezpiecznych procesów zgodnych z RODO.

Zostań Partnerem Revoke

Od małych i średnich przedsiębiorstw po globalne konglomeraty, status Partner Revoke zapewnia niezrównany, prawnie wiarygodny i opłacalny sposób zarządzania zobowiązaniami dotyczącymi zgodności z RODO, przynosząc jednocześnie cenne korzyści swoim klientom.

Dzięki naszemu efektywnemu modelowi cen na użytkownika możesz w pełni zautomatyzować żądania o dane RODO już od 0,020 PLN na klienta, znacznie mniej niż ręczny odpowiednik kosztów (75 PLN – 10 000PLN).

Cyber Essentials certified logo

Certyfikat Cyber Essentials

Poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa, dlatego zostaliśmy oceniani i certyfikowani za skuteczne zajmowanie się cyberbezpieczeństwem i ograniczanie ryzyka związanego z zagrożeniami internetowymi.