Revoke is evolving. Whilst we transition, please note that some pages and information may be outdated.

Aonghus Fraser

Współzałożyciel Revoke. Doświadczony lider technologiczny i strateg; wcześniej pracował dla Group CTO C5 Alliance (doradztwo technologiczne). Firma powiększyła sie z 50 do 200 osób w ciągu 6 lat (wyjście do BDO w 2018 r.). Doradca dla Digital Jersey, PlainSail. Współzałożyciel Blockchain Jersey.