Revoke is evolving. Whilst we transition, please note that some pages and information may be outdated.

Gina Seddon

Zorientowana na wyniki, z ogromną bazą wiedzy w sektorze komercyjnym, menedżer z 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu operacjami i zespołami zajmującymi się produkcją treści na platformach liniowych i połączonych cyfrowo. Wcześniej Kierownik Produkcji Olympic Sport, Red Button, Live Streaming & Multiplatform, BBC Sport.